องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
     วันที่ 5, 6, 10, 13, 20, 27
     ผู้ปฏิบัติงานมีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2561