องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โนนจาน สมัยสามัญ (สมัยที่ ๔) ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภา อบต.โนนจาน ได้มีการประชุมสภา อบต.โนนจาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมสภา อบต.โนนจานได้ให้การรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2560