องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โนนจาน สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภา อบต.โนนจาน ได้มีการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมสภา อบต.โนนจาน ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2559