องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โนนจาน สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ สภา อบต.โนนจาน ได้มีการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมสภา อบต.โนนจาน ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2559