องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โนนจาน สมัยสามัญ (สมัยที่ ๓) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภา อบต.โนนจาน ได้มีการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมสภา อบต.ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2559