องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ (สมัยที่ ๔) ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเรียกประชุมสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2559