องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงนัดประชุมสภาฯในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2559