องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

กลุ่มที่ 1    กลุ่มจักสาน ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
                  ผลิตภัณฑ์  ตะกร้า กระเป๋า
                  วัสดุที่ใช้ เชือกฟางสีต่าง ๆ
                  ประธานกลุ่ม  นางคำเบา  จันทะโข  โทร 08-5775-9674

   
   

กลุ่มที่ 2    กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12  ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
                  ผลิตภัณฑ์  ผ้าไหมมัดหมี่
                  วัสดุที่ใช้ เส้นไหม
                  ประธานกลุ่ม  นางละม่อม  แก้วจันลา  โทร 08-3370-1433