องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกุงพัฒนา ม.13 [ 15 มิ.ย. 2558 ]85
72 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาดิน หมู่ที่ ๗ [ 25 มี.ค. 2558 ]74
73 โครงการขุดลอกสระใหญ่ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๓ [ 25 มี.ค. 2558 ]69
74 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 2 [ 11 ก.พ. 2558 ]59
75 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 [ 11 ก.พ. 2558 ]60
76 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 [ 11 ก.พ. 2558 ]61
77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสี้ยว หมู่ที่ 14 [ 11 ก.พ. 2558 ]54
78 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางท่อ บ้านหลุบกุง หมู่ที่ 10 [ 11 ก.พ. 2558 ]56
79 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดิน หมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2558 ]52
80 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 21 ม.ค. 2558 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12